Hufiec Piła im. Stanisława Staszica
Hufiec Piła im. Stanisława Staszica
Letni wypoczynek na stanicy w 2018 roku

Komenda Hufca ZHP im. Stanisława Staszica w Pile organizuje letni wypoczynek dla dzieci na stanicy Hufca w Próchnówku w terminie 16-29.07.2018 roku.
Koszt uczestnictwa 900,00 złotych.
Zapisy przyjmujemy do dnia 15.05.2018 roku w Komendzie Hufca al. Niepodległości 22 tel. kont. 513 056 705.


70-LECIE HUFCA !!!

Z okazji 70-lecia Hufca zapraszamy wszystkich aktualnych i byłych instruktorów na Plac Staszica
w dniu 03.10.2015 o godzinie 10:00


Dzień Dziecka
??? 2015r

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile wspólnie z Komendą Hufca ZHP Piła byli organizatorami Dnia Dziecka na wyspie. W festynie brały udział dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych z Piły. Gry i zabawy oraz konkursy były przeprowadzone przez harcerzy ΙV Szczepu ZHP „Zawiszacy” , który działa przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Pile. Atrakcją dla dzieci był także zamek dmuchany. Odbył się także konkurs piosenek z nagrodami. Wszyscy uczestnicy festynu otrzymali słodycze oraz ciepłą grochówkę.

Pogrzeb hm. Wiesława Wojciechowskiego

Z przykrością informuję o zgonie hm. Wiesława Wojciechowskiego zasłużonego instruktora Chorągwi Pilskiej i Hufca Pilskiego. Druh Wiesław był wybitnym znawcą metodyki zuchowej, oraz wychowawcą wielu pokoleń instruktorów zuchowych i harcerskich.
Msza o godz. 11:00 w kościele pw. Św. Antoniego w Pile ul. Ludowa.
Ceremonia pogrzebowa w dniu 17 marca (wtorek) o godz. 12 na Cmentarzu Komunalnym ul. Motylewska

hm. Grzegorz Rzymski

Nieobozowa Akcja Zimowa Hufca ZHP Piła
23-27 II 2015

Hufiec Pilski wspólnie z Pilską Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Pile byli organizatorami zajęć dla dzieci, które spędzały ferie w domu. Bazą był Klub Osiedlowy „Piast” przy ul.Komuny Paryskiej w Pile. Uczestników było około 70 osób. Zajęcia były prowadzone przez harcerzy starszych oraz instruktorów hufca i Spółdzielni Mieszkaniowej. W programie były zabawy integracyjne, konkursy, rozgrywki sportowe, zajęcia plastyczne, zajęcia w terenie, podchody oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Na zakończenie odbył się wyjazd do Kaliny, w której było zorganizowane ognisko z herbatą i kiełbaskami oraz pracownik Lasów Państwowych opowiadał dzieciom o życiu zwierząt w lesie.

Wycieczka do Bochni 6 DH „Sokoły” z Wyrzyska
16-20 II 2015

Kadra 6 DH „Sokoły” była organizatorem wycieczki do Bochni, w której brali udział harcerze ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Wyrzyska. Byli zakwaterowani w Bursie Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni. W programie było:
-zwiedzanie Bochni (Kopalnia Soli, Park Archeologiczny Osada VΙ Oraczy, Muzeum Motyli, Muzeum Stanisława Fischera, Bazylika św.Mikołaja)
-zwiedzanie Krakowa (Wawel, Rynek Główny, Ratusz, Sukiennice, Kościół Mariacki, Mury Obronne i Barbakan, Smocza Jama)
Wieczorami były organizowane kominki, pląsy i zabawy. Zorganizowaliśmy także „Wielką Grę”- rodzinne potyczki. Dużo zajęć było prowadzone na świeżym powietrzu pod hasłem „Ruch to Zdrowie”. Uczestnicy wycieczki wzbogacili swoje wiadomości o Krakowie i Bochni. Wracali do domów bardzo zadowoleni z pobytu w Bochni. Z niecierpliwością oczekują na następną wycieczkę. Dziękują druhnie Agnieszce i druhowi Piotrowi za wspaniałą wycieczkę.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
11 I 2015r

40 osobowa grupa harcerzy i instruktorów naszego hufca włączyła się do zbierania pieniędzy podczas WOŚP w Pile. Pomimo złej pogody harcerze dzielnie wypełniali swoje obowiązki. Mieszkańcy Piły wrzucali pieniążki do puszek. W Fabryce Emocji była przygotowana ciepła herbata, kanapki i grochówka. Harcerze mogli się posilić, ogrzać i wrócić do swoich obowiązków.
Serdecznie im za tę pracę dziękujemy.

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju
Wyrzysk 2014

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowani po raz pierwszy w 1986 roku w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 roku. Tradycyjnie przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Tego samego dnia trafia ono do Krakowa i Częstochwy, skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce za pomocą rąk harcerek i harcerzy, którzy przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.
POKÓJ JEST W NAS! „Zacznijcie dzieło pokoju w sobie, byście sami napełnieni pokojem mogli nieść pokój innym” Święty Jan Paweł II
Dnia 18 grudnia 2014r. w Sali widowiskowej prze Gimnazjum im. M. Skłodowskiej – Curie w Wyrzysku 17 DSH „Niezależne Trampy” przygotowała uroczystość przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju gromadom zuchowym, harcerskim, starszoharcerskim i wędrowniczym należących do Hufca ZHP w Pile. Uroczystość otworzyła Komendantka dh Bożena Wojciechowska, która powitała wszystkich zuchów, harcerzy, instruktorów i rodziców przybyłych na to świąteczne spotkanie. Harcerze 17 DSH zaprezentowali krótki montaż słowno-muzyczny nawiązujący do tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Zaprosili wszystkich do wspólnego odśpiewania kolęd i piosenek świątecznych. Następnie każda drużyna odebrała światełko z głównego lampionu w celu przekazania go w swoich miejscowościach. Na zakończenie imprezy organizatorzy wręczyli delegacjom pamiątkowe obrazki z hasłem przewodnim tegorocznej sztafety Betlejemskiego Światła Pokoju „Pokój jest w nas”.

Wigilia Seniorów
17 XII 2014

Dnia 17 grudnia 2014r. Harcerski Krąg Seniorów „Wierna Brać” zorganizował spotkanie wigilijne. Były potrawy wigilijne oraz opłatek. Śpiewane były kolędy. Atmosfera wspaniała

Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej
8 XI 2014

Komendantka Hufca ZHP hm. Bożena Wojciechowska oraz zastępca hm. Grzegorz Rzymski jako delegaci brali udział w Zjeździe Chorągwi Wielkopolskiej podczas którego zostały wybrane nowe władze. Komendantem Chorągwi został wybrany hm Tomasz Kujaczyński. Życzymy druhowi dużo zapału, uśmiechu i zadowolenia z pełnionej służby instruktorskiej. W skład Chorągwianego Sądu Harcerskiego z naszego Hufca weszła hm. Maria Trzyna, a Chorągwianej Komisji Rewizyjnej hm. Michał Maciaszek.

Przyrzeczenie Harcerskie w Wyrzysku
7 XI 2014

Komendantka Hufca ZHP hm. Bożena Wojciechowska brała udział w kominku, na którym z 17 Drużyny Starszoharcerskiej „Niezależne Trampy” z Wyrzyska harcerze złożyli przyrzeczenie harcerskie

Dzień Zaduszny
2 XI 2014

Dnia 2 listopada tradycyjnie jak co roku harcerze wraz z Komendą Hufca ZHP hm. Bożenę Wojciechowską i zastępca komendantki hm. Grzegorz Rzymski oraz przedstawicielami Harcerskiego Kręgu Seniora „Wierna Brać”. W ramach „Akcji Znicz” odwiedzili groby harcerzy i instruktorów, którzy odeszli na wieczna warte. Zapaliliśmy symboliczne znicze wspominając każdego – kto, gdzie prowadził drużynę czy szczep lub w jakich grupach zainteresowań działali poszczególni słuchacze.
Cześć ich pamięci

Dzień Komisji Edukacji Narodowej
20 X 2014

Komenda hufca ZHP im. Stanisława Staszica oraz harcerski Krąg Seniorów „Wierna Brać” była organizatorem spotkania z okazji Dnia Edukacji narodowej. Brali w nim udział Seniorzy oraz drużynowi, którzy są wychowawcami zuchów i harcerzy. To też ich Święto. Krótką część artystycznego przygotowali harcerze z IV Szczepu ZHP „Zawiszacy” im. Szarych Szeregów przy Szkle Podstawowej nr 4 w Pile. Obchodziliśmy także 80 urodziny hm. Marii Szulc. Były życzenia, piosenki, wiersze oraz dużo kwiatów i tort.

Światowy Dzień Zwierząt
4 X 2014

Organizatorem tego wydarzenia była Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa, wraz z Komenda Hufca, która reprezentowali harcerze z IV Szczepu oraz VI Szczepu. Byliśmy odpowiedzialni m. in. za mocowanie rysunków kotów, zaznaczenie Strefy oraz malowanie kocich wąsów. Mieszkańcy Piły mieli możliwość zaprezentowania swoich kotów podczas wystawy. Mieliśmy możliwość przeprowadzenia jak i wzięcia udziału w niektórych konkursach np. Kalambury, uciekaj myszko do dziury, teleturniej „Kot zagadka na czterech łapach”. Impreza przebiegła bardzo sprawnie, a pilanie byli bardzo zadowoleni

Zjazd Nadzwyczajny Hufca
29 IX 2014

Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP im. Stanisława Staszica w Pile udział w celu wybrania 2 delegatów na Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej, który ma się odbyć w listopadzie. Z Hufca w Zjeździe Chorągwi Wielkopolskiej wezmą udział: hm. Bożena Wojciechowska oraz hm. Grzegorz rzymski. Na Zjeździe zostaną wybrane nowe władze Chorągwi Wielkopolskiej.

80–lecie harcerstwa na Ziemi Złotowskiej
12-14 IX 2014

Komenda Hufca ZHP w Złotowie w tym roku obchodziła 80-lecie harcerstwa z Ziemi Złotowskiej. Nasz Hufiec był reprezentowany przez Komendantkę hm. Bożenę Wojciechowską oraz zastępce hm. Grzegorza Rzymskiego. Brały udział także drużyny wytypowane przez Komendę Hufca – 6 DH „Sokoły” z Wyrzyska oraz 18 i 28 Dh z IV szczepu ZHP „Zawiszacy””. Odbył się apel na placu Kościuszki w mieście z udziałem gości oraz Komendanta Chorągwi hm. Jarosława Rury oraz zastępcę hm. Janusza Wolskiego. Wszyscy braliśmy udział e uroczystości nadania imienia rondu „Harcerzy Złotowszczyzny” oraz w Harcerskiej Gali, na której Komendantka Hufca Złotów hm. Maria Rumińska wręczyła odznaczenia i podziękowania swoim instruktorom. Harcerze brali udział w grze po mieście oraz koncercie zespołu „Cisza Jak Ta”

Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
1 IX 2014

Delegacja gromad zuchowych i drużyn harcerskich naszego Hufca złożyły kwiaty pod pomnikiem w 75 rocznice wybuchu II Wojny Światowej była to symboliczna, piękna róża. Dziękuje bardzo gromadom zuchowym i drużynom harcerskim za liczne reprezentowanie naszego Hufca

Festyn na wyspie
14 VI 2014

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile wspólnie z Komenda Hufca był organizatorem Festynu dla dzieci z rodzin wielodzietnych, o niskich dochodach wymagających opieki. Były przeprowadzone gry, zabawy i pląsy, rzuty do tarczy, rzut piłka lekarską, skok w dal z miejsca, loteria fantowa, karaoke i wiele innych zajęć. Dzieci były bardzo zadowolone z zajęć. Na zakończenie każdy zajadał się smaczną grochówkę

Festiwal Piosenki
7 VI 2014

Organizatorem Festiwalu Piosenki w tym roku była 9 Drużyna Harcerska „Wędrowcy” z Olesna przy pomocy Komendy Hufca. Reprezentowali były wszystkie gromady zuchowe i drużyny harcerskie. Uczestnicy Festiwalu wykonywali piosenki zuchowe, harcerskie i turystyczne przy pomocy instrumentów muzycznych. Wybór piosenek był urozmaicony. Pierwsze miejsce wśród gromad zajęła 4 GZ „Leśna Brać” przy IV Szczepie ZHP „Zawiszacy”, natomiast wśród harcerzy zwyciężyła 18 DH im. Tadeusza Zawadzkiego przy IV szczepie ZHP „Zawiszacy”. Piosenki były wykonywane zgodnie z regulaminem i tak były oceniane przez jury

INO - Bieg na orientację
24 V 2014

7 Drużyna Harcerska im. „lotników Polskich” oraz Komenda hufca była organizatorem zawodów na orientację, które odbyły się na lotnisku. Drużyny otrzymały mapkę z terenem i kompasem w dłoni ruszyły na przygodę. Różnie na trasie bywało. Jedni dochodzili na punktu bez problemów a inni błądzili, ale było ciekawie. Były pochwały i nagrody oraz ognisko z kiełbaskami

Wyprawa historyczna
8 – 11 V 2014

Komenda Hufca była organizatorem „Wyprawy Historycznej” na trasie Piła – Suwałki – Augustów – Wilno. W programie było: - przejazd kolejka wąskotorową przez puszczę Augustowską nad brzegiem jeziora Wigry, - zwiedzanie zespołu pokamedulskiego w Wigrach oraz Sejnach, - Suwalski Park Krajobrazowy (Cisowa Góra, Udziejek, Smolniki, jezioro Hańcza), - trójstyk granic (Polska – Litwa – Rosja), Wiżajny – Góra Rewelska, Stańczyki, - Wilno, - Dowspuda (resztki pałacu Paca), Augustów – rejs statkiem po kanale Augustowskim, Sanktuarium Maryjne w Studzienniczej. Wyprawa była bardzo ciekawa i interesująca. Atmosfera wspaniała

Rajd „Szlakami Powstańców Wielkopolskich” – Ujście
12 – 13 IV 2014

Komenda Hufca była organizatorem 2 Rajdu pod hasłem „Szlakami Powstania Wielkopolskiego”, który się odbył w miesiącu kwietniu. Start i meta była Gimnazjum w Ujściu. Współorganizatorem rajdu była 18 Drużyna Starszoharcerska przy Gimnazjum w Ujściu, której drużynową jest dh Agnieszka Tyczkowska – Machała. Komendantem rajdu był phm Leszek Ćwikła. Była trasa dla zuchów i harcerzy. Zadania bardzo ciekawe połączone z wiedzą zuchowa i harcerską oraz związane z miejscami pamięci w Ujściu. Wieczorem odbył się kominek, na którym harcerze z IV szczepu ZHP „Zawiszacy”, z 7 DH „Lotników Polskich” oraz 6 DH „Sokoły” z Wyrzyska złożyli przyrzeczenie harcerskie. Niespodzianką była obecność rodziców, harcerzy składających przyrzeczenie harcerskie. Na zakończenie rajdu odbył się apel, na którym był obecny pan burmistrz Ujścia, pani dyrektor Gimnazjum, zastępca Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej hm Janusz Wolski i wiele innych zaproszonych gości. Rajd należał do bardzo udanych

Zbiórka żywności
4 – 5 IV 2014

Zbiórka żywności odbyła się w sklepach PDD „Społem” w Pile. Drużyny miały przydzielone sklepy, w których zbierały żywność w ciągu 2 dni. Żywność była przeznaczona dla dzieci z Domów Dziecka. Mieszkańcy Piły z wielka życzliwością wspomagali nasza działalność

Dzień Myśli Braterskiej – Rajd w Szydłowie
21-23 II 2014

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej VI Szczep im. Zdobywców Wału Pomorskiego zorganizował rajd „Czy ktoś widział Roberta Baden-Powella?”. Start i meta trasy dziennej była w szkole w Szydłowie. Wieczorem odbyło się świeczkowisko zapoznawcze. Była także trasa nocna. Zajęcia były przygotowane inne dla zuchów i inne dla harcerzy. Były one bardzo pomysłowe i ciekawe. Dziękuje kadrze VI Szczepu ZHP za zorganizowanie

KURS DRUZYNOWYCH NAUCZYCIELI
LUTY 2014

Komenda Hufca wspólnie z Komisja Kształcenia ze Złotowa zorganizowała kurs drużynowych, w którym brali udział nauczyciele. Były to zajęcia z metodyki zuchowej i harcerskiej, planowanie pracy w gromadach i drużynach, zdobywanie sprawności, stopni, zapoznanie ze Statutem ZHP, musztra, piosenki i wiele innych. Wszyscy otrzymali dyplomy ukończenia kursu. Teraz mogą się ubiegać i złożyć wniosek na stopień instruktorski

Nieobozowa Akcja Zimowa
3-7 II 2014

Komenda Hufca ZHP im. Stanisława Staszica w Pile wspólnie z Pilska Spółdzielnia Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową zorganizowała Nieobozową Akcję Zimowa dla dzieci, które w ferie przebywały w domu. W programie przewidziano:
- zabawy i gry integracyjne,
- podchody, zajęcia w terenie,
- konkurs plastyczny oraz „Dzień kota”,
- zajęcia sportowe na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Pile,
- ognisko i zajęcia edukacyjne w Kalinie, gry i zabawy przy ognisku, pieczenie kiełbasek.
Udział w zajęciach był bezpłatny

Dzień Babci i Dziadka
24 I 2014

W tym roku z okazji Dnia Babci i Dziadka zuchy z 9 Gromady Zuchowej przy Przedszkolu Nr 2 zaprosiły do siebie Seniorów naszego Hufca. Zuchy przygotowały krótką część artystyczna, zaprosiły seniorów także do wspólnych zabaw i pląsów. Atmosfera była bardzo przyjazna i wesoła

Wręczenie sztandaru 9 Kołu Powstańców Wielkopolskich
10 I 2014

W uroczystości udział wzięły zuchy, harcerze i instruktorzy Hufca z komendantką hm Bożeną Wojciechowska oraz zastępcą hm Grzegorzem Rzymskim. Były też delegacje z 6 Gromady Zuchowej z drużynową phm Ritą Sadowską, 6 Drużyny Harcerskiej „Sokoły” z Wyrzyska z drużynową pwd Agnieszką Spirydow oraz harcerze z IV Szczepu ZHP „Zawiszacy” z drużynowym pwd Radosławem Sznajderowiczem. Komendantka Hufca odebrała podziękowanie za współpracę z 9 Kołem Powstańców Wielkopolskich

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU

Komenda Hufca ZHP Piła odebrała płomień Betlejemskiego Światła Pokoju z Hufca Złotów. Przesłaniem tego roku było „ODWAŻ SIĘ BYĆ DOBRYM”. Delegacja Hufca z komendantka hm Bożena Wojciechowską roznosiła Betlejemskie Światełko Pokoju do władz miasta, które odebrał pan Prezydent Piotr Głowski z zastępcami, do Starostwa Pilskiego na ręce pana Starosty Mirosława Mantaja, Cechu Rzemiosł Różnych, Seniorów. Odebrały także z Hufca płomień Betlejemskiego Światełka Pokoju gromady zuchowe drużyny harcerskie z Piły i powiatu

WIGILIA MIEJSKA
13 – 15 XII 2013

Wigilia miejska odbyła się na placu Zwycięstwa. Harcerze byli odpowiedzialni za rozpalenie i pilnowanie ogniska. Pogoda była brzydka, ale harcerze dzielnie wykonywali swoje obowiązki. Przyniesiony został płomień Betlejemskiego Światła Pokoju, który został wręczony władzom naszego miasta, od którego mogli odpalić płomień mieszkańcy miasta. Harcerze złożyli także serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne

Zbiórka żywności
7 XII 2013

Harcerze od kilku lat włączają się bardzo aktywnie do zbiórki żywności w sklepach PSS „Społem” w Pile. Każda drużyna ma pod opieka sklep, w którym maja dyżury, rozdają ulotki i zbierają żywność. Mieszkańcy Piły bardzo chętnie wrzucają żywność do koszyków. Żywność jest przekazywana do Domów Dziecka. Dziękujemy bardzo.

Zjazd Sprawozdawczy Hufca
22 XI 2013

Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Piła odbył się w Szkole Podstawowej Nr 4 w Pile. Brali w nim udział instruktorzy naszego Hufca. Komendantka Hufca hm Bożena Wojciechowska przywitała wszystkich instruktorów i przekazała prowadzenie Zjazdu phm Maciejowi Borkackiemu. Pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej na Zjeździe była hm Maria Rucińska, która jest Komendantką Hufca ZHP w Złotowie. Zjazd rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru Hufca o odśpiewaniem Hymnu ZHP

Zajęcia edukacyjne OPiRPA „Problemy uzaleznień od narkotyków dzieci i młodzieży”
13 XI 2013

W zajęciach edukacyjnych wzięli udział drużynowi oraz przyboczni naszego Hufca. Edukacja jest potrzebna i przydatna w pracy z drużynowymi harcerskimi. Prowadzone przez dr h hum. Aleksandra Markiewicza są bardzo ciekawe i interesujące

Święto Niepodległości
11 XI 2013

Harcerze naszego Hufca bardzo licznie stawili się przy kościele Świętej Rodziny, ubrani w pałatki a w ręku mieli zapalone pochodnie. Prowadziliśmy sztandary i gości pod pomnik na placu Zwycięstwa. Tam odbył się uroczysty apel. Delegacje składały kwiaty pod pomnikiem. Harcerze pełnili także warte. Z samego rana wzięliśmy również udział w zabezpieczeniu logistycznym Biegu Niepodległościowego

Cmentarz – Znicze
2 XI 2013

Od kilku lat w naszym Hufcu wprowadzono zwyczaj odwiedzin grobów i zapalania zniczy na mogiłach harcerzy i instruktorów, którzy odeszli na wieczną warte. Jest to zawsze 2 listopada. Harcerze stawili się bardzo licznie i punktualnie. Dołączyli do nas także seniorzy

Warsztaty „Wpływ alkoholu i narkotyków na organizm kierowcy.
Zachowania agresywne związane z używaniem substacji psychoaktywnych"
29 X 2013

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile zorganizował dla drużynowych naszego Hufca warsztaty „Wpływ alkoholu i narkotyków na organizm kierowcy. Zachowania agresywne związane z używaniem substancji psychoaktywnych.” Zajęcia te były bardzo ciekawie prowadzone. Drużynowi zadawali wiele pytań i byli zajęciami bardzo zainteresowani

Kominek IV Szczepu HAL – Bochnia
25 X 2013

Harcerze i zuchy IV Szczepu ZHP „Zawiszacy” przygotowali kominek dla rodziców, podczas którego prezentowali swoje umiejętności i wiadomości wyniesione z obozu Szczepu w Bochni. Były skecze, piosenki, pląsy i duże świeczkowisko. Rodzice byli zadowoleni z pobytu swoich pociech na obozie w Bochni

Rajd „Tuptuś”
19 X 2013

W rajdzie Tuptuś udział wzięli 4 GZ, 9 GZ, 6 GZ, 51 GZ, 6 DH, 18 DH, 7 DH, 41 DH, 7 DW, 42 DW Ujście. Organizatorem rajdu była Komenda Hufca ZHP Piła oraz 7 Drużyna Wędrownicza, która działa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im Stanisława Staszica w Pile. Komendantem rajdu był phm Leszek Ćwikła, który wspólnie ze swoja drużyna przygotował trasę rajdu oraz zadania.

Konferencja promocji zdrowia
15 X 2013

Jak co roku harcerze IV Szczepu ZHP „Zawiszacy” służyli swoją pomocą podczas Konferencji Promocji Zdrowia, która odbyła się w Starostwie

Dzień Munduru
12 X 2013

Harcerze naszego Hufca wspólnie z drużynowymi wzięli udział w uroczystości zawiązanej z „Dniem Munduru” organizowanym przez Koło Emerytów i Żołnierzy. Prezentowana była broń, umundurowanie, oraz samochody wojskowe. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pyszna grochówkę

Odsłonięcie Pomnika Lotników przy samolocie w Pile
3 X 2013

W uroczystości odsłonięcia brała udział 7 DH im. Lotników Polskich z drużynowym phm. Markiem Skrzypczakiem

Wizyta w Domu Dziecka
5 X 2013

Dom Dziecka, który się mieści w Cybince k/Słubic wyremontował pomieszczenie, w którym ma być biblioteka. Zwrócono się z prośbą o pomoc w zbiórce książek. Zaangażowała się bardzo aktywnie 6 DH „Sokoły” im. Franciszka Muracha z Wyrzyska oraz IV Szczep ZHP „Zawiszacy” im. Szarych Szeregów Hufiec Piła. Zorganizowaliśmy transport samochodowy i ruszyliśmy do dzieci. Oczekiwali na nasze spotkanie. Przyjęto nas bardzo serdecznie. W spotkaniu brali udział harcerze z 6 Dh oraz przedstawiciele IV Szczepu ZHP z Komendantka Hufca hm. Bożeną Wojciechowską. Przekazaliśmy ponad 700 sztuk książek

Święto Pieczonego Ziemniaka
4 X 2013

Harcerski Krąg Seniora „Wierna Brać”, który działa przy Komendzie Hufca ZHP Piła zorganizował „Święto pieczonego ziemniaka”. Spotkanie odbyło się w ogrodzie seniorki dh. Teresy. Zaproszona została także Komendantka Hufca hm. Bożena Wojciechowska, z-ca hm. Grzegorz Rzymski. Seniorzy spotkali się przy wspólnym ognisku, były piosenki, a także wspomnienia dh Janki i Mariana Pieścikowski oraz phm. Jurka Butryma. Wszyscy byli ciekawi jak to było dawniej. Był poczęstunek: ziemniaki w mundurkach, śledziki w śmietanie, ciasto i owoce. Ognisko zakończyło się kręgiem „Bratnie słowo…”.

Odsłonięcie Pomnika na Malcie Pomnik Harcerzy, którzy zginęli w walce niepodległościowej 1918-1920 r.
28 IX 2013

Dnia 28 września 2013 roku delegacja Hufca autokarem wybrała się do Poznania na Maltę, gdzie odbyło się odsłonięcie pomnika. Zabraliśmy ze sobą sztandar Hufca , byłej Chorągwi i IV Szczepu. Opiekę nad sztandarem byłej Chorągwi Pilskiej im. Zdobywców Wału Pomorskiego sprawował pwd. Radosław Sznajderowicz, sztandar Hufcowy pwd. Dawid Sobieralski, sztandar IV Szczepu ZHP „Zawiszacy” ćwik Paweł Pokulniewicz. Na uroczystości gościła hm. Małgorzata Sinica Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego, władze Poznania na czele z Prezydentem p. Ryszardem Grobelnym, komendanci byłych Chorągwi ZHP, kapelan i wielu innych gości. Odbył się uroczysty apel złożono meldunek dh Naczelniczce. Delegacje hufców złożyły wiązanki kwiatów. Wszyscy zostali poczęstowani grochówką

Harcerski Start 2013/14
21 IX 2013 w Wyrzysku

Organizatorem Harcerskiego Startu była Komenda Hufca ZHP Piła oraz 6 DH „Sokoły” im. Franciszka Muracha z Wyrzyska. Rajd rozpoczął się uroczystym apelem podczas którego drużynowi złożyli meldunek o gotowości gromad i drużyn do Harcerskiego Startu. Został odczytany rozkaz Komendantki Hufca, wręczone zostały Honorowe Odznaki Przyjaciół Harcerstwa osobom, które bardzo aktywnie pomagały i wspierały działalność 6 DH „Sokoły’. Po apelu odbyły się rozgrywki w piłkę nożną, gry i zabawy sportowe ze współzawodnictwem i wiele innych. Po wręczeniu dyplomów i nagród odbyło się ognisko z kiełbaskami. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni i z niecierpliwością czekają na następny Start

Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
1 IX 2013

W dniu tym pod pomnikiem zebrały się delegacje wszystkich gromad zuchowych i drużyn harcerskich w celu złożenia kwiatów. Delegacje były regulaminowo umundurowane. były także przedszkolaki z 9 GZ „Dzielne Skrzaty”. Wartę pod pomnikiem wystawił VI Szczep ZHP im. Zdobywców Wału Pomorskiego. Po zakończeniu uroczystości p. Starosta podziękował zuchom i harcerzom za bardzo liczny udział

Ślub Lidki i Przemka
24 VIII 2013

Dnia 24 sierpnia 2013 roku o godzinie 16 w Parafii p.w. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Pile, wzięli ślub Lidka i Przemek. Są oni instruktorami naszego Hufca ZHP Piła. W uroczystości oprócz rodziny wzięli udział harcerze z VI Szczepu ZHP im. Zdobywców Wały Pomorskiego oraz delegacja IV Szczepu ZHP „Zawiszacy” i Komendy Hufca z Komendantką hm. Bożeną Wojciechowska.
Życzymy młodej parze szczęścia oraz rodzinnego ciepła

Obóz na Stanicy Hufca w Próchnówku
17 - 30 VII
1 - 14 VIII

Organizatorem obozu w Próchnówku była kadra IV Szczepu ZHP „Zawiszacy” im. Szarych Szeregów, która działa przy SP Nr 4 w Pile. Komendantką obozów była hm. Bożena Wojciechowska. Obóz był pod namiotami, dzieci były podzielone na drużyny i zastępy zgodnie z wiekiem. Każde drużyny i zastępy miały swoje nazwy i okrzyki. W programie były m.in.: zajęcia sportowe (dzień sportu, rozgrywki w tenisa stołowego, piłkę siatkowa), pływanie kominki, dyskoteki, biegi patrolowe, podchody, zajęcia z busolą i kompasem, pląsy i zabawy. Zorganizowane były wycieczki autokarowe do Sławogrodu k/Czaplinka podczas której uczestnicy obozu dowiedzieli się o zwyczajach, życiu i obrzędach w grodzie wczesnośredniowiecznym. Odbyły się także zajęcia zorganizowane przez opiekunów grodu: bicie monety, strzelanie z łuku, rzut oszczepem do celu, szukanie skarbu i inne. Byliśmy także w Kołobrzegu: płynęliśmy statkiem, spacerowaliśmy po molo. Zwiedziliśmy także Toruń i Solec Kujawski. Braliśmy udział w rejsie statkiem po Wiśle, byliśmy pod Krzywą Wieżą, na Starym Mieście oraz w Planetarium. W Solcu Kujawskim zwiedziliśmy Park Dinozaurów. Po obozie uczestnicy wrócili bogatsi w nową wiedze i doświadczenia, które mogą być pomocne w życiu codziennym. Dnia 21 lipca w odwiedziny wybrało się Koło Przyjaciół Harcerstwa przy UTW i Koło Emerytów Nauczycieli. Odbył się kominek podczas którego śpiewaliśmy i pląsaliśmy razem. Seniorzy przywieźli ze sobą słodycze dla uczestników obozu. Po odwiedzinach wybrali się na spacer nad jezioro Bytyń

Harcerska Akcja Letnia 2013
1 - 14 VII Bochnia

Organizatorem obozu w Bochni była kadra IV Szczepu ZHP „Zawiszacy” im. Szarych Szeregów, która działa przy SP Nr 4 w Pile. Było nas 41 harcerzy oraz 6 osób kadry i pielęgniarka. Wyjechaliśmy autobusem wcześnie rano. Jadąc do Bochni zwiedziliśmy Klasztor Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. Podczas pobytu w Bochni zwiedzaliśmy Zabytkową Kopalnie Soli Bochnia, która jest najstarszą na ziemiach polski kopalnią, w której rozpoczęto wydobycie soli kamiennej. W kopalni mogliśmy podziwiać unikalne komory o charakterystycznych kształtach i układzie geologicznym, surowe kaplice z pięknymi rzeźbami i malowidłami, a także narzędzia i urządzenia górnicze. Wadowice miasto, w którym urodził się papież Jan Paweł II Obóz Koncentracyjny w Oświęcimiu, jest największym niemieckim obozem koncentracyjnym i ośrodek zagłady Auschwitz-Birkenau. oraz byliśmy w Nowym Wiśniczu i Krakowie. Zuchy i harcerze podczas trwania obozu zdobywali sprawności i stopnie harcerskie. Odbył się także alarm i bieg nocny, było to wielkie przeżycie dla uczestników obozu

I Rajd Turystyczny „Szlakami utrwalania pamięci Powstania Wielkopolskiego”
8-9 VI 2013

Celem rajdu było popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej, poznawanie tradycji Powstanie Wielkopolskiego na terenie powiatu pilskiego, odwiedzenie miejsc pamięci związanych z powstaniem, poznawanie piękna powiatu pilskiego. W rajdzie brały udział gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze. Tras pieszych było 4 i 2 rowerowe, każda drużyna mogła wybrać jedną z nich. Nocleg mieliśmy w Szkole Podstawowej w Białośliwiu. Po zgłoszeniu się wszystkich drużyn w szkole odbył się bieg patrolowy z udzielanie pierwszej pomocy, strzelaniem z wiatrówki. Dużą atrakcją był przejazd uczestników rajdu kolejką wąskotorową. W sobotę wieczorem odbył się kominek, podczas którego wszystkie drużyny się przedstawiały. W niedzielę odbył się uroczysty apel, podczas którego delegacja Hufca złożyła kwiaty pod obeliskiem poświęconego Powstańcom Wielkopolskim oraz został wręczone dyplomy i nagrody. Podczas apelu zaszczyciły nas swoją obecnością władze Białośliwia.

Zbiórka Wyborcza Hufców na XXXVIII Zjazd ZHP
24 VI 2013

Dnia 24.06.2013 odbyła się w naszym Hufcu zbiórka wyborcza Hufców: Chodzież, Piła, Trzcianka, Wągrowiec, Złotów delegatów na XXXVIII Zjazd ZHP. Pełnomocnikiem z ramienia Komendy Chorągwi była dh hm. Maria Rumińska Przewodniczącym został dh hm. Edward Joachimiak. Po powołaniu odpowiednich komisji nastąpiła dyskusja o sprawach obecnie nas nurtujących, kończąca się wnioskami, które powinny być przedstawione na Zjeździe ZHP przez naszych delegatów. W Zbiórce wzięło udział 39 delegatów z rejonu Hufców. W głosowaniu tajnym było 39 ważnych głosów.
Na XXXVIII Zjazd ZHP zostały wybrane delegatki: phm. Lidia Zgodzińska pwd. Justyna Rajek

Ważny Dzień w IV Szczepie „Zawiszacy” im. Szarych Szeregów w Pile
21 VI 2013

Dzień 21.06.2013 to bardzo ważny dla kilku zuchów, harcerzy i instruktorów z IV Szczepu ZHP. Dziewięcioro zuchów złożyło obietnicę zuchową poprzedzoną „próbą smaku” i „szukaniem żaby”. Każdy z zuchów zapalił swój płomień. Dwie druhny Alicja Trzyna i Agnieszka Jurkowska złożyły przyrzeczenie harcerskie. Nie ominęła ich również „próba smaku”. Im także przypadło zapalenie płomienia. Druhna pwd. Anna Kluge i druh pwd. Mateusz Kapusta złożyli zobowiązanie instruktorskie. Składali oni zobowiązanie instruktorskie na płomienie z wyciągniętymi dwoma palcami prawej ręki powtarzając tekst za druhna Komendantka Hufca ZHP, która jest jednocześnie Komendantka IV Szczepu ZHP „Zawiszacy”. Zuchom i harcerzom patronowali rodzice obecni na uroczystości oraz instruktorzy IV Szczepu. Po złożeniu obietnicy zuchy otrzymały legitymacje i znaczek zucha, harcerki krzyże harcerskie i książeczki, a instruktorzy akt zobowiązania instruktorskiego Wszystkim serdecznie gratulujemy

Spotkanie z Prezydentem RP p. Bronisławem Komorowskim
25 V 2013

W związku z otrzymaniem tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Piły” dnia 25 maja 2013 roku, Piłę odwiedził Prezydent RP p. Bronisław Komorowski. Spotkał się także z harcerzami, instruktorami i seniorami naszego Hufca. Spotkanie odbyło się w Regionalnym Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile. Wręczyliśmy p. Prezydentowi życzenia z tej okazji oraz kronikę 100 - lecia naszego Hufca. Pomimo brzydkiej i deszczowej pogody frekwencja dopisała.

Otwarcie Zuchówki w SP Nr 4
17 V 2013

6 Gromada Zuchowa „Leśne Skrzaty”, której drużynową jest phm. Rita Sadowska otrzymała prezent od dyrekcji szkoły w postaci pomieszczenia na zuchówkę. Zuchy wspólnie z rodzicami urządziły zuchówke, którą wyposażono w siedziska oraz miejsce na kominek. Zaproszono Komendantkę Hufca hm. Bożenę Wojciechowską z druhną hm. Ewą Pawlikowska – Zubą i hm. Marią Trzyną na uroczyste otwarcie zuchówki. Obecna była p. dyrektor szkoły oraz rodzice. Zuchy przygotowały część artystyczną. Rodzice ugotowali wspaniała i smaczną grochówkę. Czekamy na następne zuchówki.

Powiatowy Turniej BRD
24 IV 2013 (szkoły podstawowe) 25 IV (gimnazja)

Komenda Hufca oraz harcerze i harcerki z 18 i 28 DH działających przy IV Szczepie ZHP „Zawiszacy” byli współorganizatorem turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla szkół podstawowych i gimnazjów w Pile. Harcerze wspólnie z policjantami z wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pile oceniali sprawność, prawidłowe poruszanie się po jezdni oraz stosowanie się do znaków i sygnalizacji świetlnej uczestników turnieju. Wśród szkół podstawowych I miejsce zajęła SP Nr 4 w Pile, która reprezentowała szkoły podstawowe na turnieju wojewódzkim. Drużyny otrzymały puchary oraz nagrody rzeczowe. Dziękujemy 18 i 28 DH za wspaniałą pomoc i zaangażowanie.

Wyprawa historyczna
18 -21 IV 2013

Komenda Hufca ZHP im. Stanisława Staszica zorganizowała „Wyprawę historyczną” na trasie Piła – Lublin – Zamość – Kazimierz – Sandomierz. Byliśmy zakwaterowani w Lublinie w hotelu „Relax”. Podczas wycieczki pwd. Agnieszka Spirydow i pwd. Lucyna Jurgońska – Pasternak złożyły Zobowiązanie Instruktorskie. Zwiedziliśmy : Lublin – Kaplica Zamkowa, Katedra + Skarbiec, Majdanek, Sandomierz – Katedra, Domek Długosza, Brama Opatowska, kościół Św. Jakuba Zamość – Muzeum Zamojskie, Stare Miasto, Muzeum Barwy i Oręża. Byliśmy także w Szczebrzeszynie i Zwierzyńcu. Kazimierz – Baszta i Wzgórza Zamkowe, Nałęczów (Park Zdrojowy) oraz inne atrakcje.

Przyrzeczenie harcerskie
15 IV 2013 - Łobżenica

Harcerze z 14 Drużyny Starszoharcerskiej z Łobżenicy po zakończeniu okresu próbnego i po przejściu przez wszystkie próby przystąpili do złożenia przyrzeczenia harcerskiego. Gawędę wygłosił dh Dawid Rybacki – przyboczny 14 DSH. Obecna była p. dyrektor szkoły mgr Hanna Król-Synoradzka oraz rodzice. Z naszego Hufca udział wzięła Komendantka Hufca ZHP hm. Bożena Wojciechowska, hm. Ewa Pawlikowska – Zuba i phm Katarzyna Bogusławska. Przyrzeczenie od harcerzy odebrała Komendantka Hufca hm. Bożena Wojciechowska.

Konferencja Promocji Zdrowia
5 IV 2013

Od kilku lat harcerze z IV Szczepu ZHP „Zawiszacy” pomagają w Starostwie Pilskim. przygotowaniu Konferencji Promocji Zdrowia. W tym roku bardzo aktywnie pomagali Patryk Bogusławski, Bartosz Brus, Kinga Kaczewska, Anna Mazur, Mateusz Kapusta. Harcerze byli pod opieką pwd. Radosława Sznajderowicz.

Warsztaty dla drużynowych
26 III 2013

Drużynowi naszego Hufca wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym „Problemy uzależnień wśród dzieci i młodzieży – motywowanie do zmian zachowań ryzykownych”. Zdjęcia prowadził dr n. hum.. Aleksander Markiewicz. Drużynowi byli bardzo zadowoleni z zajęć i oczekują na następne.

Festiwal Piosenki
23 III 2013

Komenda Hufca ZHP im. Stanisława Staszica w Pile dziękuję 7 drużynie Harcerskiej im. Lotników Polskich za przygotowanie Festiwalu Piosenki. Wzięły w nim udział gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze oraz Koło Przyjaciół Harcerstwa przy UTW w Pile. Najlepsi otrzymali puchary i nagrody, a wszyscy uczestnicy okolicznościową plakietkę. Najlepsza solistka otrzymała puchar Komendantki Hufca a była to harcerka z 14 Drużyny Starszoharcerskiej z Łobżenicy (drugi raz z rzędu). Na zakończenie zrobiliśmy wspólny krąg z piosenką „Bratnie słowo”.

Zbiórka żywności
15-16 III 2013

Jak co roku od wielu lat zuchy i harcerze z naszego Hufca biorą udział w zbiórce żywności, która jest organizatorem w sklepach PSS „Społem” w Pile. Zbierane są artykuły spożywcze, które są przekazywane dla Instytucji Charytatywnych Domów Dziecka oraz Ośrodków Opiekuńczo – Wychowawczych. oprócz harcerzy pomagali nam w akcji Wolontariusze oraz Amazonki. Dziękujemy bardzo.

Dzień Myśli Braterskiej
26 II 2013 – Wyrzysk

Drużyna Starszoharcerska przy Gimnazjum w Wyrzysku była organizatorem kominka dla młodzieży szkolnej z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Harcerze bardzo sumiennie i z wielkim przeżyciem przygotowali kominek. Z Hufca brała udział dh Komendantka hm. Bożena Wojciechowska oraz członkini Komendy Hufca odpowiedzialna za drużyny starszoharcerskie hm. Maria Trzyna. Odpowiedzialna za przygotowanie kominka była drużynowa drużyny starszoharcerskiej dh Lidia Troczyńska.

Dzień Myśli Braterskiej
22 II 2013

Organizatorem wieczornicy z okazji Dnia Myśli Braterskiej był IV Szczep ZHP „Zawiszacy” im. Szarych Szeregów przy Szkole Podstawowej nr. 4 w Pile. Wieczornica odbyła się w Sali Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej. Brały udział gromady zuchowe, drużyny harcerskie, Harcerski Krąg Seniorów „Więź” oraz Koło Przyjaciół Harcerstwa przy UTW w Pile. Uczestniczył także Senator p. Mieczysław Augustyn z żoną, która jest radną powiatu oraz generał Zenon Kułaga. Wspominaliśmy o instruktorach, którzy odeszli na wieczną wartę o hm. Henryku Ogorzei i hm. Julianie Wojnarowiczu. Wspomnieniami podzieliła się rodzina instruktorów oraz hm Elżbieta Krumrey i hm. Lucyna Świtała, które współpracowały z w/w instruktorami. Wręczone zostały pamiątkowe znaczki „orzełek” jako Protektorat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Obietnica zuchowa
8 II 2013

Komendantka Hufca ZHP Piła hm. Bożena Wojciechowska, hm. Ewa Pawlikowska – Zuba oraz phm. Katarzyna Bogusławska brały udział w obietnicy zuchowej w Białośliwiu. Zuchy bardzo przeżywały moment wykonywania zadań oraz samo złożenie obietnicy. Obecni byli wszyscy rodzice. Druhna drużynowa Iwona Głowacka nie mniej była przejęta. Kominek należy zaliczyć do bardzo udanych. Było to pierwsze wykazanie się dh Iwony jako drużynowej gromady zuchowej przed dużą ilością gości i rodziców i tak sobie bardzo dobrze poradziła.

Pląsy i zabawy
4 II 2013

Na prośbę dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 12 w Pile harcerze z IV Szczepu ZHP „Zawiszacy” przybyli, aby przeprowadzić z dziećmi pląsy i zabawy. Zainteresowanie zajęciami było bardzo duże, a szczególnie wśród dzieci z klas 1-4. Gry i zabawy były połączone z „Zielonym dniem” szkoły.

NAZ
4- 18 I 2013

Komenda Hufca ZHP im. Stanisława Staszica w Pile wspólnie z Pilska Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową zorganizowały dla dzieci z naszego miasta Nieobozową Akcje Zimową. W programie było: - Gry i zabawy integracyjne - Podchody z udzielaniem I pomocy - Strzelanie na strzelnicy „Tarcza” + ognisko z kiełbaskami - Bal karnawałowy z konkursami i nagrodami - w Kalinie – ognisko, zajęcia edukacyjne, konkursy. Zajęcia odbywały się w Klubie PTTK ul. Komuny Paryskiej Bardzo zaangażowani byli instruktorzy z IV, VI Szczepu oraz 7 DW.

Radość pod Choinkę
Grudzień 2012

Komendantka Hufca ZHP w Pile, harcerski Krąg Seniorów „Więź” oraz Koło Przyjaciół Harcerstwa przy UTW w Pile zorganizowały zbiórkę odzieży, zabawek, słodyczy dla dzieci i dorosłych, która była przekazana dla dzieci z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pile. Odbyło się przekazanie „wielkich worków” przez harcerzy podczas zabaw, gier i pląsów w Ośrodku. Dzieci bardzo się cieszyły ze spotkania z harcerzami i dziękowały za prezenty.

Zbiórka Żywności
14-15 Grudnia 2012

Od Kilku lat Hufiec ZHP w Pile pomaga w zbiórce żywności w sklepach PSS „Społem” w Pile. Żywność jest dostarczana dla dzieci z Domów Dziecka. Pomagali nam także harcerze z 6 Drużyny harcerskiej im. Franciszka Muracha z Wyrzyska. Dziękujemy Bardzo.

Nadanie Nazwy Drużynie i Wręczenie Proporca
12 Grudnia 2012

W Szkole Podstawowej w Wyrzysku odbyła się uroczysta zbiórka, na której zostało nadanie imię drużynie harcerskiej i wręczono proporzec. Proporzec został ufundowany przez władze powiatu i rady miejskiej w Wyrzysku. Drzewiec ofiarowała 8 gromada Zuchowa „Białe Wilczki” z Wyrzyska. Zbiórka przebiegła w bardzo przyjaznej atmosferze.

Wieczornica Niepodległościowa
10 Listopada 2012

Zuchy „Leśne Skrzaty” ze Szkoły Podstawowej Nr 7 pod kierownikiem drużynowej phm. Rity Sadowskiej przygotowały wspaniałą patriotyczną „lekcję historii” z okazji 94 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Zaproszony na wieczornicę p. Zbigniew Juszkiewicz przyniósł i opowiedział historię wybranych ze swojego zbioru szabel. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych podniosło nastrój wieczornicy. Kilkoro zuchów złożyło obietnicę zuchową oraz jeden wyróżniony zuch złożył przyrzeczenie harcerskie. Należą się słowa uznania dla zuchów i dh Rity Za przygotowanie wieczornicy.

Harcerska Akcja „Znicz”
2 Listopada 2012

Od kilku lat 2 listopada w naszym Hufcu tradycyjnie zuchy, harcerze i instruktorzy odwiedzają groby tych harcerzy i instruktorów, którzy odeszli na wieczną wartę. Zapalamy znicze z krzyżem harcerskim na ich grobach. Komendantka Hufca ZHP hm. Bożena Wojciechowska krótko opowiedziała o pracy i działalności poszczególnych osób. Cieszymy się, że co roku jest nas odwiedzających więcej. Na szczególne wyróżnienie zasługuje IV Szczep ZHP „Zawiszacy” im Szarych Szeregów, który działa przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Pile oraz drużyny działające w powiecie, których tradycją jest odwiedzanie grobów swoich instruktorów.

100-lecie Harcerstwa w Wielkopolsce 1912-2012
27 Pażdziernik 2012

W naszym Hufcu obchody 100-lecia harcerstwa w Wielkopolsce przypadły na dzień 27 X br. Ponad 300 osobowa brać zuchów, harcerzy, instruktorów oraz zaproszonych gości przybyła na tę uroczystość. Uroczystość rozpoczęła się zbiórka pod pomnikiem Stanisława Staszica – patrona naszego Hufca, gdzie odczytano rozkaz Komendantki Hufca ZHP Piła o gotowości pilskich harcerzy do obchodów 100-lecia. Delegacje gromad zuchowych, drużyn harcerskich, seniorów z Kręgu „Więź” Koła Przyjaciół przy UTW, oraz zaproszeni goście złożyli kwiaty pod pomnikiem. Przy dźwiękach werbli przemaszerowaliśmy do WSB w Pile, gdzie odbyła się uroczystość. Prezentacja multimedialna przypomniała nam obrazy z historii harcerstwa. Uświadomiła, że misja 100 lat harcerskiej służby i wierności ideałom, 100 lat, w których harcerstwo było kuźnią charakterów młodych ludzi, 100 lat tradycji i nowoczesnej metody na miarę czasów i miarę wyzwań. W prezentacji pokazano również dzień dzisiejszy w pracy poszczególnych drużyn i szczepów. Wspólne piosenki harcerskie, które przeplatały prezentacje zapewniały odpowiednią atmosferę harcerską. Pląsy prowadzone przez dh Anię rozruszały widownię. Było wiele odznaczeń, podziękowań i wyróżnień. Zorganizowana była także wystawa drużyn, szczepów i kręgów przedstawiająca historię z ich życia. Były także cenne zbiory medali , oraz materiały z pracy Komisji Historycznej, Harcerskiego Kręgu Seniora „Więź” oraz KPH przy UTW. Uczciliśmy minuta ciszy pamięć Tych co odeszli na wieczną wartę. Dh Piotr zagrał „Ciszę” na trąbce. Na zakończenie były podziękowania, gratulacje i kwiaty od zaproszonych gości i instruktorów.

Drużyna w Łobżenicy ma proporzec
10 Pażdziernik 2012

Dnia 10 X 2012 r. Komendantka Hufca ZHP hm. Bożena Wojciechowska, członkini Komendy Hufca hm. Maria Trzyna oraz phm. Katarzyna Bogusławska wzięły udział w uroczystym wręczeniu proporca ufundowanego przez Radę Rodziców dla 14 Drużyny Sarszoharcerskiej działającej przy Gimnazjum w Łobżenicy.

Harcerski Start 2012/2013
22 Września 2012

W tym roku Harcerski Start rozpoczęliśmy rozgrywkami w piłkę nożną, biegiem patrolowym, ogniskiem w Wyrzysku, który zorganizowała 6 DH działająca przy Szkole Podstawowej, której drużynową jest dh Agnieszka Spirydow. Dziękujemy druhnie Agnieszce i druhowi Piotrowi za duży wkład pracy i przygotowanie Harcerskiego Startu.

Harcerska Akcja Letnia
Próchnówko 2012 rok

Organizatorem obozu od 2-15VII 2012 była Komenda Hufca ZHP Piła oraz IV Szczep ZHP „Zawiszacy” im Szarych Szeregów, Komendantem obozu była hm Bożena Wojciechowska. W obozie brało udział 75 uczestników której byli podzieleni na drużyny i zastępy. Zbudowaliśmy bramę, ogrodzenie, urządziliśmy świetlice obozową oraz tablicę ogłoszeń. Zastępy wykonały totemy. Odbył się dzień sportu, rozgrywki w piłkę siatkową, tenisa stołowego oraz piłki nożnej. Najlepsi sportowcy otrzymali dyplomy i medale. Dla najmłodszych odbył się konkurs rysunkowy „Mój obóz” a dla starszych „Karykatury Kadry”. Organizowane były biegi patrolowe, zajęcia terenowe z busolą, podchody i zajęcia z krótkofalarstwa. Duzym powodzeniem cieszyły się konkursem „Miss obozu” oraz publiczność oraz udzielanie I pomocy. Zorganizowane były wycieczki autokarowe do Sławogrodu koło Czaplinka, Torunia, Solca Kujawskiego oraz do Kołobrzegu. Odwiedziły nas zuchy z Olesna, wspólnie się bawiliśmy i pląsaliśmy. Nie zabrakło odwiedzin rodziców oraz seniorów z Hufca i Koła Przyjaciół Harcerzy przy UTW w Pile.

Obietnica Zuchowa w Gleśnie
11 maj 2012

Dnia 11 maja 10 Gromada Zuchowa „Czerwone Muchomorki” działająca przy szkole Podstawowej im Janusza Korczaka w Gleśnie złożyła Obietnice Zuchową a zastęp harcerzy „Czarne Stopy” – przyrzeczenie harcerskie. W uroczystej zbiórce wzięli udział zaproszeni goście: - hm Bożena Wojciechowska – Komendantka Hufca ZHP Piła, - p. Burmistrz Mania Bratkowska, radny miejski - p. Kazimierz Zieliński, dyrektor szkoły - p. Ewa Dmochewicz i rodzice Zbiórka rozpoczęła się raportem złożonym dh Komendantce przez drużynową hm Halinę Tebańską o gotowości zuchów i harcerzy do złożenia obietnicy zuchowej i przyrzeczenia harcerskiego. Obietnicę i przyrzeczenie harcerskie przyjęła hm Bożena Wojciechowska a znaczki zucha i krzyże harcerskie przypięli rodzice. Na boisku odbyło się ognisko, kolacja i biwak nocny w szkole. Rano pobudka i gimnastyka. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z udanej harcerskiej uroczystości.

„Wyprawa Historyczna”
26-29 Kwietnia 2012

26-29 Kwietnia 2012r. Komenda Hufca ZHP im. Stanisława Staszica w Pile zorganizowała „Wyprawę Historyczną” dla harcerzy i instruktorów naszego Hufca. Rozpoczęła się od Malborka zwiedzaniem Zamku Krzyżackiego. Następnie ruszyliśmy do Trójmiasta. Zwiedziliśmy w Gdańsku Stare Miasto, Port, Statek „Sołdek” i Filharmonie Bałtycką, Heweljus - muzeum. Następnie pojechaliśmy do Oliwy, gdzie wysłuchaliśmy przepięknego koncertu. Wracając do Gdańska rzut okiem na rezydencję biskupów i Wałęsy, Pocztę Polską, Katedrę, Neptuna itp. płynęliśmy statkiem na Westerplatte. Natomiast w Gdyni odbył się spacer Skwerem Kościuszki. Udaliśmy się do Akwarium, byliśmy na Okręcie Wojennym „Błyskawica”. Wracając do domów wstąpiliśmy do Szymborka – Centrum Edukacji, dom do góry nogami. Wracaliśmy do domów pełni wrażeń po udanej wyprawie.

Przyrzeczenie Harcerskie
20 Kwiecień 2012

20 kwietnia w Gimnazjum w Łobżenicy odbyła się uroczysta zbiórka 14 Drużyny Starszoharcerskiej, na której Harcerze i Harcerki złożyły przyrzeczenie harcerskie. Podczas przyrzeczenia były obecne władze Łobżenicy, Dyrektor szkoły oraz rodzice. Przyrzeczenie odebrała Komendantka Hufca ZHP hm Bożena Wojciechowska.

Powiatowy Konkurs „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”
19-20 Kwiecień 2012

19 i 20 Kwietnia 2012 roku odbył się powiatowy konkurs BRD dla Szkół podstawowych i gimnazjalnych w naszym powiecie. Harcerze z IV Szczepu ZHP „Zawiszacy”, który działa od wielu lat przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Pile bardzo aktywnie pomagali w organizacji tego konkursu. Razem z policjantami z Komendy Powiatowej w Pile przygotowali tor przeszkód, stali na punktach jazdy sprawnościowej, oraz pomagali w miasteczku ruchu drogowego. Dziękujemy Bardzo.

Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej
24 Marzec 2012

Festiwal piosenki był zorganizowany przez 7 drużynę harcerską im. Lotników Polskich, która działa przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Pile oraz Komenda Hufca. W pione Gromad Zuchowych : I miejsce 6 GZ „Leśne Skrzaty” II miejsce 5 GZ „Wysockie Orły” III miejsce 4 GZ „Leśna Brać” W pione Drużyn Harcerskich: I miejsce 6 DH Wyrzysk II miejsce 18DH IV Szczep „Zawiszacy” III miejsce 7DH „Lotników Polskich” Wyróżnienie otrzymał Harcerski Krąg Seniorów „Więź” oraz Koło Przyjaciół Harcerstwa przy UTW w Pile. Puchar przechodni Komendantki Hufca otrzymała 14 DSH z Łobżenicy. Wszyscy świetnie się bawili przy dźwiękach gitar, tam-tamów i werbli. Reprezentowali swoje zdolności wokalne zdobywając puchary i dyplomy.

Zbiórka Żywności
16-17 Marzec 2012

Harcerze i Zuchy naszego Hufca wzięli udział w zbiórce żywności w sklepach PSS „Społem” w Pile. Żywność ta była przeznaczona dla dzieci z Domów Dziecka. Ludność bardzo szczodrze wrzucała smakołyki do koszy.

Nieobozowa Akcja Zimowa
13-17 Luty 2012

Nieobozowa Akcja Zimowa była organizowana wspólnie z Pilską Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Pile. Miejscem zajęć była sala w Pilskiej Spółdzielni. W programie były: - zajęcia integracyjne, gry, zabawy i pląsy - bal karnawałowy -podchody, bieg terenowy - zajęcia edukacyjne w Kalinie Dzieci były bardzo zadowolone z zajęć, bardzo aktywnie w nich brały udział.

Otwarcie Harcówki
19 Stycznia 2012

W dniu tym Komendantka Hufca hm. Bożena Wojciechowska oraz hm. Ewa Pawlikowska-Zuba wzięły udział w otwarciu harcówki drużyny starszoharcerskiej w Łobżenicy. Została także przyjęta drużyna w poczet drużyn Hufca. Zbiórka była bardzo uroczysta. Wzięli w niej udział: p. Dyrektor szkoły, władze miasta oraz rodzice.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
8 Styczeń 2012

Harcerze i instruktorzy Hufca ZHP Piła wzięli udział w zbiórce pieniędzy podczas WOŚP. Najbardziej licznie reprezentowany był IV Szczep „Zawiszacy” im. Szarych Szeregów oraz VI Szczep im. Zdobywców Wału Pomorskiego. Dziękujemy bardzo za duży wkład pracy i chęć pomocy.

Wigilia Miejska
Grudzień 2011

Podczas Wigilii Miejskiej odbyło się spotkanie z panią Barbarą Wachowicz. Harcerze IV Szczepu ZHP „Zawiszacy” im Szarych Szeregów przekazali Betlejemskie Światło Pokoju podczas mszy w Kościele Św. Antoniego, do Klubu Seniora „Zacisze” oraz do Domu Pomocy Społecznej. Odbyła się wieczornica podczas której płomień Betlejemskiego Światła Pokoju mogli zabrać do swoich domów harcerze, instruktorzy oraz seniorzy naszego Hufca.

Narodowe Święto Niepodległości
25 Listopad 2011

6 Gromada Zuchowa „Leśne Skrzaty” przy SP nr 7 w Pile przygotowały kominek z tej okazji. Wzięły udział delegacje drużyn Hufca i Gromad Zuchowych oraz z Wysokiej ,Wyrzyska i Łobżenicy.

HAL 2011 Próchnówko
Lipiec/Sierpień 2011

Organizatorem Harcerskiej Akcji Letniej była Komenda Hufca im. Stanisława Staszica w Pile oraz IV Szczep ZHP „Zawiszacy” im. Szarych Szeregów na placówce wypoczynkowej w Próchnówku. Na pierwszym turnusie byli harcerze i zuchy IV Szczepu na pozostałych dwóch dzieci zakwalifikowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile. W programie było: - zdobywanie stopni i sprawności harcerskich oraz gwiazdek zuchowych, - kominki, wieczornice, ogniska, - Dzień Sportu, - Festiwal Piosenki, gry terenowe, podchody: - gry, zabawy i pląsy, - wycieczki autokarowe: Kołobrzeg Park dinozaurów Sławogród Dzieci wróciły bardzo zadowolone i oczekują na następny obóz.

FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKIEJ I TURYSTYCZNEJ
marzec 2011

Organizatorem Festiwalu była 7 Drużyna Harcerska działająca przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Pile, której drużynowym jest pwd. Marek Skrzypczak oraz Komenda Hufca ZHP w Pile. Zuchy i harcerze wykonywali piosenki harcerskie lub turystyczne. W grupie zuchów I miejsce zajęły zuchy z 5 Gromady Zuchowej „Wysockie Orły” z Wysokiej, której drużynowa jest dh. Iwona Szafranek. II miejsce 4 GZ „Leśna Brać” sam. Anna Kluge III miejsce 6GZ „Leśne Skrzaty” phm. Rita Sadowska w Grupie harcerskiej I miejsce zajęła 28 Drużyna Harcerek im. Anny Zawadzkiej, której drużynową jest pwd. Aleksandra Erdmann.
Zwycięscy otrzymali nagrody i puchary. Szkoła Podstawowa Nr 7 ugościła nas harcerska grochówka.

Harcerskie Spotkanie Pokoleń Szamotuły
19.02.2011

Harcerskie Krąg Seniora „WIĘŹ” działający przy Komendzie Hufca ZHP w Pile wziął udział w „HARCERSKIM SPOTKANIU POKOLEŃ”, które odbyło się w Szamotułach z okazji „Dnia Myśli Braterskiej”. Wszyscy wspólnie zasiedli przy kominku gdzie przy muzyce akordeonu i gitary rozbrzmiewał śpiew harcerskich piosenek. Nie jeden senior uronił łzę

Ferie Zimowe
31.01 – 4.02.2011

Komenda Hufca ZHP im. Stanisława Staszica w Pile wspólnie z PSM-LW zorganizowały NIEOBOZOWĄ AKCJĘ ZIMOWĄ, w której brały udział dzieci pozostające podczas ferii w domu. w programie NAZ były gry, zabawy i pląsy, zajęcia plastyczne, bal karnawałowy, dzień sportu, zajęcia w terenie połączone z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Zajęcia były prowadzone przez harcerzy IV Szczepu ZHP „ZAWISZACY” i VI Szczepu ZHP im. Zdobywców Wału Pomorskiego

Rajd SZÓSTKI
22.01.2011

22 stycznia 2011 roku VI Szczep ZHP im. Zdobywców Wału Pomorskiego zorganizował jednodniowy rajd, który rozpoczął się na pl. Staszica w Pile. Rajd miał na celu integrację uczestników, sprawdzenie wiedzy harcerskiej oraz sprawności fizycznej. Wszystkie drużyny wyruszyły na grę miejska z ciekawymi zadaniami. Trasa rajdu zakończyła się ogniskiem z kiełbaskami i ciepłą herbatą. Wszyscy wrócili do domów zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.

XIX Finał WOŚP
9.01.2011

W finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy brali udział harcerze i instruktorzy Hufca ZHP Piła. Byli bardzo aktywni i spisali się wzorowo

Wieczornica „Betlejemskie Światło Pokoju”
21 grudnia 2010

Organizatorem wieczornicy był IV Szczep ZHP „ZAWISZACY” przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Pile. Zaproszeni zostali harcerze z naszego Hufca, Seniorzy, Koło Przyjaciół Harcerstwa przy UTW w Pile. Przybył także Senator RP. p.Mieczysław Augustyn, Wicestarosta Pilski p.Bogusław Mikita, Kanclerz WSB w Pile p.Urszula Nowak–Rożnowska oraz wiele innych osobistości. Przy piosence „Płonie ognisko” goście podpalili symboliczne świeczkowisko. Ogień został przywieziony przez skautów austriackich z Groty Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem. Przesłanie, które towarzyszyło w tym roku brzmi „NIEŚMY PŁOMIEŃ BRATERSTWA” Betlejemskie Światło Pokoju symbolizuje: Miłość, Jedność i Miłosierdzie. Piosenki harcerskie były przeplatane kolędami. Na zakończenie wieczornicy Komendantka Hufca hm. Bożena Wojciechowska złożyła wszystkim życzenia świąteczne i w kręgu zaśpiewano „Bratnie Słowo”

Start Hufca i XIII Rajd „ŻÓŁWI”
9 października 2010

Organizatorem był IV Szczep ZHP „ZAWISZACY” im. Szarych Szeregów Hufiec Piła oraz Krąg Instruktorski „ŻÓŁWIE” przy IV Szczepie pod przewodnictwem phm. Katarzyny Bogusławskiej Komendantem Rajdu był phm. Maciej Borkacki Trasa rozpoczęła się przy Szkole Podstawowej Nr 4 i prowadziła do kolejnych punktów historycznych miasta Piły (Dom Stanisława Staszica, Dworzec PKP w Pile, pomnik ofiar obozu przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Pile) zakończenie było na Pilskiej Wyspie gdzie na uczestników czekały bułki i ciepła herbata po posiłku odbył się apel i zaprezentowanie zadań przedrajdowych, a dokładnie Żółwi i wręczenie nagród i dyplomów pamiątkowych. Po zakończeniu całej zabawy nastąpił niezapomniany moment w Służbie Harcerskiej dla dh. Radosława Sznajderowicz gdyż złożył on tam Przyrzeczenie Harcerskie. Życzymy druhowi wielu sukcesów w dalszej służbie.

Upamiętnienie 71 rocznicy Wybuch II Wojny Światowej
1 września 2010

Harcerze IV Szczepu złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem na pl. Zwycięstwa w Pile. Wiązankę składali: sam. Anna Kluge dh. Marta Behrendt zuch Rafał Kitliński dh. Radosław Sznajderowicz ćwik. Dawid Sobieralski

ZLOT W KRAKOWIE na 100 – lecie Harcerstwa
20 – 24 sierpień 2010

Z naszego Hufca w Zlocie wzięli udział: hm. Bożena Wojciechowska – Komendantka Hufca hm. Grzegorz Rzymski – Z-ca Komendantki Hufca, Skarbnik hm. Ryszard Janicki – Przewodniczący Komisji Historycznej hm. Maria Trzyna – Przewodnicząca Kręgu Przyjaciół Harcerstwa przy UTW w Pile hm. Ireneusz Bober – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przy Komendzie Hufca

I Europejski Dzień Solidarności Pokoleń
28 maja 2010

Harcerze IV Szczepu ZHP „ZAWISZACY” dnia 28 maja 2010 roku zorganizowali wieczornicę wspólnie z Kręgiem Przyjaciół Harcerstwa przy Uniwersytecie III Wieku w Pile. Wieczornica odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 4 Swoja obecnością zaszczyciły nas władze Miasta Piły i Powiatu Pilskiego. Podczas wieczornicy pamiętaliśmy o 80-tych urodzinach phm. Jurka Butryma – seniora naszego Hufca. Z tej okazji był bardzo smaczny tort urodzinowy oraz ciasteczka upieczone przez Słuchaczy Kręgu Przyjaciół Harcerstwa.

Wyprawa Historyczna do Krakowa i okolic
22–25 kwietnia 2010

W wyprawie wzięło udział 50 harcerzy i instruktorów naszego Hufca. Zwiedziliśmy Klasztor Jasnogórski w Częstochowie, Kraków – Wawel, Groby Królewskie, Kopiec Kościuszki, Łagiewniki, Kopalnie Soli w Bochni, Zamek Lubomirskich w Wiśniczu i w drodze powrotnej Obóz Koncentracyjny w Oświęcimiu. Pod Ścianą Śmierci złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. Wycieczka należała do bardzo udanych.

Dzień Myśli Braterskiej
22 luty 2010

Dzień Myśli Braterskiej uświadamia skautom na całym świecie, jak jest ich wielu i że wszyscy są dla siebie braćmi niezależnie od koloru skóry, narodowości, czy wieku.
Z okazji tego jakże ważnego święta wspólnie z harcerzami ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej spotkaliśmy się przy ognisku zorganizowanym na pilskiej „Wyspie”, gdzie odbył się apel a po nim wspólnie z harcerzami ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej śpiewaliśmy i pląsaliśmy

Kurs Drużynowych
25-29.01.2010

Chorągiew Wielkopolska ZHP w drugi tydzień ferii organizuje Kurs Drużynowych. Z naszego Hufca zostało wytypowanych 10 osób z różnych drużyn. Mamy wielką nadzieję że zdobędą patent Drużynowego.

NAZ 2010
18-22.01.2010

Harcerze i instruktorzy z Hufca ZHP Piła wraz z instruktorami Działu Animacji Kulturalno-Rekreacyjnej PSM L-W zapraszają na zajęcia w ramach ferii zimowych i Nieobozowej Akcji Zimowej 2010.
Szczegóły...

WOŚP
10.01.2010

Kolejny raz harcerze z Hufca ZHP Piła biorą czynny udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Część z nich będzie wolontariuszami, a reszta będzie wspomagała finał jako pomoc techniczna.

Betlejemskie Światło Pokoju
18.12.2009

Już po raz kolejny przyjmujemy je od skautów ze Słowacji, a ci od skautów austriackich którzy przywieźli je z Groty Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem. 18 grudnia z tej okazji odbyła się wieczornica przygotowana przez harcerzy IV Szczepu ZHP „ZAWISZACY” im. Szarych Szeregów oraz Krąg Przyjaciół Harcerstwa przy Uniwersytecie III Wieku w Pile.

Aktualizacja strony
06.12.2009

Na stronie hufca pojawiły się nowe rozkazy Komendanta Hufca (Rozkazy) oraz uaktualnienia (Jednostki).
Zachęcamy do zapoznania się z w/w dokumentami

Nowe dokumenty
03.04.2009

Na stronie hufca pojawiły się nowe dokumenty: rozkaz L02/09 Komendanta Hufca (Rozkazy) oraz dwie uchwały Rady Naczelnej ZHP (Do pobrania) wprowadzające kodeks instruktorski oraz system stopni instruktorskich.
Zachęcamy do zapoznania się z w/w dokumentami

Olimpiada Uśmiechu
25.03.2009

Powiadają, że śmiech to zdrowie - być może, a na pewno dużo zabawy.
W trosce o dobre humory pilskich harcerzy, 42 Drużyna Wędrownicza "Erymo" ma zaszczyt zaprosić wszystkie drużyny hufca Piła na olimpiadę - nie sportową, lecz uśmiechu!
W duchu współzawodnictwa i dobrej zabawy zostanie rozegrany szereg konkurencji, które dostarczą Wam mnóstwo radości.
Zaczynamy 04.04.2009 o godzinie 12:00, na boisku przy Szkole Podstawowej nr 7.

Zmiana Łebmajstra ;-)
03.03.2009

Od dnia dzisiejszego zmieniła się osoba prowadząca serwis www Hufca. Przy tej okazji pragniemy podziękować druhowi Dawidowi za wkład pracy i czas poświęcony w pionierskim okresie strony.
Zmienił się także sposób informowania o aktualnościach w hufcu (dotychczasowe ustalenia nie obowiązują!).

Druhny i druhowie to od Was zależy, czy ta strona będzie żyć - przesyłajcie wszelkie informacje n/t życia harcerskiego w Hufcu na adres webmastera (adres w stopce strony)!!!

25.02.2009

Oczywiście jak widać strona jest aktualnie w wersji roboczej - oczekujemy wszelkich uwag i pomysłów na jej usprawnienie tudzież zmiany wizualne.
Jednocześnie prosimy o projekty nagłówkowego banera.
Michał Maciaszek

Adresy strony
14.02.2009

Strona hufca jest dostępna pod adresami www:
- pila.zhp.wlkp.pl
- zhp.pila.pl

Copyright © 2009-2016 ZHP Hufiec Piła