Hufiec Piła im. Stanisława Staszica
Hufiec Piła im. Stanisława Staszica

HISTORIA PILSKICH HARCERZY

Pierwsza harcówka, która w czasie od września 1945 r. do kwietnia 1946r. mieściła się na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Buczka 9, użytkowana była przez pierwszą, drugą i trzecią drużynę harcerską oraz przez Komendę Hufca Harcerzy w Pile.

W latach od maja 1947r. do czerwca 1950r. udostępniono drużynom, na cele zajęć harcerskich, barak parafialny przy kościele św. Stanisława Kostki .

Od października 1948r. do listopada 1949r. Komenda Hufca użytkuje przydzielone przez władze miasta pomieszczenia na pierwszym piętrze budynku u zbiegu ulic Rosevelta i Ludowej.

W listopadzie 1949r. Komenda Hufca otrzymuje kolejne pomieszczenia w budynku przy ulicy Bieruta 3a (obecnie ulica 11 Listopada 3a). Po likwidacji Związku Harcerstwa Polskiego wyżej wymieniony budynek przejmuje utworzona na miejsce ZHP Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej (OH ZMP) i urządza tam Dom Harcerza z pracowniami politechnicznymi.

Po rozwiązaniu w listopadzie 1956r. Organizacji Harcerskiej ZMP i powołaniu Organizacji Harcerskiej Polski Ludowej nie podlegającej organizacyjnie ZMP przed oficjalnym reaktywowaniem ZHP udostępniono tworzącej się komendzie harcerskiej pomieszczenia w nowej siedzibie Domu Harcerza przeniesionego do budynku przy Alei Niepodległości nr 14.

We wrześniu 1957r. zostają przeniesione pracownie Domu Harcerza do budynku przy ulicy Walki Młodych (obecnie Szkoła Muzyczna), a Komenda Hufca (już) ZHP otrzymuje pomieszczenia w budynku Komitetu Miejskiego PZPR przy ulicy Buczka (obecnie Biblioteka Miejska im. Pantaleona Szumana).

We wrześniu 1962r. po podjęciu przez drużyny hufca zadań gromadzenia materiałów na budowę własnej siedziby, biuro komendy hufca przeniesiono do budynku przy ulicy Walki Młodych do wspólnego użytkowania z Zarządem Miejskim Związku Młodzieży Socjalistycznej. Komenda Hufca ZHP użytkowała ten budynek do czasu otwarcia własnego Domu Harcerza przy ulicy Okrzei nr 59 w Pile. 12 grudnia 1966r. Naczelnik ZHP hm. Wiktor Kinecki uroczyście otwiera Dom Harcerza w Pile. W tym czasie Komenda Hufca uzyskuje bardzo dobre warunki do pracy organizacyjnej.

We wrześniu 1970r. Instruktorzy Kręgu ZHP przy Państwowej Szkole Instruktorów Higieny oraz harcerze 5 DH „Błękitna Piątka” wyremontowali i zagospodarowali pomieszczenia budynku przy ulicy Buczka (obok biblioteki) wykorzystując je na gabinet metodyczny, salkę zajęć drużyn i magazyn. Harcówkę ochrzczono nazwą „Kaczmarkówka” pochodzącą od nazwiska jej poprzedniego użytkownika tegoż budynku.

We wrześniu 1971r. Z chwilą podjęcia prac budowlanych w miejscu lokalizacji „Kaczmarkówki” i zaistnienia rozbiórki budynku, Komenda Hufca nie uzyskała zgody na dalsze użytkowanie owego budynku. W zamian Władze Miasta udostępniły budynek przy Alei Niepodległości 22. Ów budynek przeznaczony był do rozbiórki, ale ogromne zaangażowanie harcerzy ze Szczepów ZHP nr IV, VI, XI, XIII, XV oraz pomocą przyjaciół z zakładów pracy, Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych i Prezydium Rady Narodowej zaowocowało efektami na podstawie których Komenda Hufca mogła użytkować budynek w całości. W latach 1972 – 1975 wyremontowano w czynie społecznym i użytkowano w okresie całorocznym następujące pomieszczenia:

  1. Herbaciarnię – spełniającą również funkcję sali narad i spotkań drużyn oraz zastępów NAL – NAZ (obecnie Biuro KH)
  2. Gabinet metodyczny
  3. Pomieszczenia dla Harcerskiego Klubu Łączności
Prace przerwano z chwilą wejścia na teren budynku Komendy Chorągwi Pilskiej ZHP. Do miesiąca listopada 1975r. pomieszczenia harcówki „Słoneczko” zajmują Komenda Chorągwi Pilskiej ZHP i Komenda Hufca Piła. W listopadzie 1975r. Komenda Hufca wraz z Komendą Chorągwi Pilskiej przenoszą się do Domu Harcerza przy ulicy Okrzei nr 59, w związku z uzyskaniem środków finansowych i podjęciem gruntownego remontu całego budynku na Alei Niepodległości nr 22. Po zakończeniu prac remontowych Komenda Hufca otrzymuje pomieszczenia na cele biurowe. Funkcja budynku uległa całkowitej zmianie, harcówka „Słoneczko” jako baza programowa hufca przestała istnieć.

Informacji udzielili:

1. hm. Franciszek Dykrzak – komendant Chorągwi Pilskiej w latach 1982 – 1983r.
2. hm. Ryszard Janicki - Przewodniczący Komisji Historycznej Hufca

Copyright © 2009-2016 ZHP Hufiec Piła